Nasze majowe święta - w barwach biało-czerwonych

Niedziela 24.09.2017

50-lecie SP w Janowie

Krótka relacja z uroczystości 50-lecia SP w Janowie.

https://youtu.be/EppnV1ZHcBA

 

 

               OGŁOSZENIE

   

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
  odbędzie się w dniu 04.09.2017 r. o godzinie 900

  Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców.

  Dowóz uczniów w dniu 4 września 2017 r według harmonogramu z roku poprzedniego.

  04.09.2017 r. o godzinie 8:00 w Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie  zostanie odprawiona msza święta w intencji nowego roku szkolnego.

   

  Dyrektor szkoły

  Wiadomości

  • "Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić." (Menander)

     4 września rozpoczęliśmy nowy  rok szkolny 2017/2018 - rok wielu zmian w polskiej oświacie. Zanim spotkaliśmy się na uroczystym apelu, społeczność naszej placówki wzięła udział we mszy św. pod przewodnictwem Ks. Proboszcza doktora Dariusza Wiznera w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego Łosewie. Kapłan w kazaniu  nawiązał do idei właściwego wychowywania do wartości młodych pokoleń, co doskonale wpisuje się w kierunki tegorocznej polityki oświatowej państwa. Podkreślał znaczenie nauki, systematycznej pracy w życiu każdego człowieka.

  • Nic nie trwa wiecznie, nawet rok szkolny…

     23 czerwca nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego. Gościliśmy Księdza Proboszcza doktora Dariusza Wiznera oraz Rodziców naszych uczniów. Najodważniejsi uczniowie klas IV – VI pod kierunkiem p. Anety Roman przygotowali humorystyczny montaż słowno – muzyczny pod tytułem „Na wakacje”. Tegoroczne zakończenie było niezwykłe, gdyż po raz pierwszy od wielu lat nie musieliśmy żegnać żadnej z klas. Obecni szóstoklasiści w następnym roku będą kontynuowali naukę w siódmej klasie zreformowanej – już ośmioklasowej szkole podstawowej.

  • „Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym.”

   (K.Neuman)

     Bezpieczeństwo wychowanków jest jednym z priorytetowych działań naszej szkoły, w związku z tym 21 czerwca – tuż przed zbliżającymi się wakacjami, gościliśmy aspiranta KPP w Kolnie, a zarazem dzielnicowego gminy – Pana Pawła Rudnickiego oraz Panią Grażynę Ostrowską z Państwowej Inspekcji Pracy, bowiem bezpieczeństwo naszych podopiecznych – również w czasie wypoczynku letniego to niezwykle istotna sprawa, dlatego prowadzimy szeroko rozwiniętą profilaktykę, realizując tym samym założenia Programu wychowawczego i Programu profilaktyki.

  • „Książki są jak towarzystwo,

   które sobie człowiek dobiera.”

        (Monteskiusz)

     20 czerwca uczniowie klas IV-VI naszej szkoły pod opieką bibliotekarki odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną  w Czerwonem. Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji „Czytanie mądra rzecz’ i miało na celu przede wszystkim rozwijanie pasji czytelniczych u uczestników.

     Młodzież miała okazję poznać jeden z utworów książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania” współczesnych pisarzy dla dzieci. Zaprezentowała je pani Maria Bućko – kierownik zespołu „Czerwieniacy”. Nasi wychowankowie mogli wykazać się wiedzą literacką w zmaganiach drużynowych w formie przygotowanych przez pracowników biblioteki kalamburów, rebusów, zagadek, przysłów, sentencji.

  • „Z książki płynie odwaga,

   książka w życiu pomaga,

   chcemy książek jak słońca.”

   (K. I. Gałczyński)

    

   W bieżącym roku szkolnym, w dniu  9 czerwca nasza szkoła po raz kolejny  włączyła się w obchody ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, w ramach której gościliśmy pracowników współpracującej z nami  Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem z panią dyrektor Teresą Skrodzką na czele. W spotkaniu uczestniczyły także zawsze gotowe do udziału w podejmowanych działaniach przedstawicielki Rady Rodziców – przewodnicząca p. Ewa Kordal, wiceprzewodnicząca p. Agnieszka Niedziołka.

  •             2 czerwca b. r. sz. realizując w naszej szkole projekt, pn. „Wsparcie rozwoju – kluczem sukcesu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej III, Priorytet III – Kompetencje i kwalifikacje, Działanie,  3.1 – Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, byliśmy na zielonej szkole w Kompleksie Agroturystycznym „Olszynka”, w samym sercu Zielonych Płuc Polski.

  •             29 maja w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona oraz Dzień Matki i Ojca.

   Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w intencji beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  pod przewodnictwem Ks. Proboszcza dra Dariusza Wiznera w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie. Udział w nabożeństwie wzięli przedstawiciele naszej szkolnej społeczności.

     Akademii towarzyszyło motto: „Największa nadzieja to matka”. Gościliśmy proboszcza parafii Łosewo, radnego gminy Kolno – p. Alfreda Samula, dyrektora ZOPO        w Kolnie – p. Stanisława Szymańczyk, który w imieniu wójta i własnym przekazał najserdeczniejsze życzenia mamom z okazji ich święta. Licznie przybyli również rodzice naszych uczniów, a w szczególności mamy. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor szkoły – Bożena Duda, która    w swoim przemówieniu nawiązywała do życia patrona i Jego nauk. Wskazywała na niezwykłą rolę rodziców w procesie kształtowania młodych ludzi za słowami Wyszyńskiego: „W domu rodzinnym uczcie się przede wszystkim miłości społecznej, której nam tak bardzo potrzeba dla życia naszego narodu. Nie ma lepszej szkoły jak miłości w rodzinie.” Zwróciła się do rodziców, by w dzisiejszych czasach rozwoju wszelakich  technologii, rozmawiać z dziećmi, nie uciekając w świat portali społecznościowych, Internetu.

  •   19 maja br. po raz kolejny byliśmy z wizytą w Warszawie. Tym razem nasza podróż odbyła się w ramach realizowanego w naszej szkole projektu, pn. „Wsparcie rozwoju – kluczem sukcesu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III, Priorytet III – Kompetencje i kwalifikacje, Działanie,  3.1 – Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

  •         W ramach realizowanego w naszej szkole projektu pt. „Wsparcie rozwoju – kluczem sukcesu” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w dniu 28.03.2017 r. (grupa uczniów klas IV-VI) i 04.04.2017 r. (grupa uczniów klas I-III) odbyły się wizyty w Banku Spółdzielczym w Kolnie.
   Lekcję przedsiębiorczości przeprowadził Prezes Banku Spółdzielczego - Pan Krzysztof Kajko. Przedstawiona uczniom prezentacja połączona z pogadanką przybliżyła tajniki bankowości od czasów pierwszego banku aż po współczesność. Dowiedzieliśmy się między innymi, że dawniej rolę pieniądza stanowił towar wymienny. Uczniowie zdobyli także wiedzę na temat lokat, kredytów, o sposobach naliczania odsetek bankowych oraz innych produktów bankowych. Ważnym elementem było zwrócenie uwagi na podchwytliwy wpływ reklam. Przedstawiono nam również najnowocześniejszy sposób zabezpieczeń kont klientów przed kradzieżą z banku w formie wypłat z wykorzystaniem biometrii (rozpoznawanie klienta po unikalnych cechach jego organizmu). Umożliwiono uczestnikom poznanie miejsca pracy ludzi o różnych specjalnościach, m.in. kasjerów.. Obserwowaliśmy ich przy wykonywaniu obowiązków, co może stanowić zachętę dla starszych uczniów do ukierunkowania swojej kariery zawodowej. Uczniowie mieli też okazję gościć w gabinecie prezesa Przy wyjściu zademonstrowano uczestnikom korzystanie z bankomatów.
   Czas spędzony w banku dostarczył wiedzy nt. bankowości, a na pewno też miłych wspomnień i być może sprawi, że uczniowie będą klientami tej instytucji w przyszłości. Uczniowie z pewnością zrozumieli, iż warto oszczędzać (np. w ramach SKO) oraz rozsądnie gospodarować pieniędzmi. Wizytę upamiętniliśmy wspólnym zdjęciem. Po spotkaniu każdy otrzymał upominek propagujący oszczędzanie.

  • Przygotowania do Święta Flagi oraz 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęliśmy od udekorowania w barwach biało-czerwonych szkolnych korytarzy, sal lekcyjnych oraz zewnętrznej ściany budynku szkoły. W ten sposób chcieliśmy podkreślić, że to święto jest dla nas ważne. 4 maja odbył się uroczysty apel.
   Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego przy udziale całej społeczności szkolnej i reprezentacji rodziców. Uczniowie z klas IV-V w montażu słowno-muzycznym przypomnieli podstawowe założenia historycznej Konstytucji, najważniejszego aktu prawnego uchwalonego przez Sejm Wielki. Była to pierwsza konstytucja europejska, a druga na świecie. Jak podkreśliła dyrektor szkoły, powinniśmy być dumni, że jako naród już ponad 200 lat temu stworzyliśmy własną konstytucję, która do dziś w świadomości Polaków upamiętniła się jako symbol dążeń do odzyskania niepodległości naszej ojczyzny.
   Miłą atmosferę do świętowania wprowadziły wspólnie śpiewane pieśni patriotyczne oraz wyróżniające się, odświętne stroje uczniów z symbolicznymi kotylionami i falującymi flagami.
   Kultywowanie obchodów świąt narodowych i pamięć o pięknych kartach naszej historii jest ważnym elementem wychowywania patriotycznego w naszej szkole.

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie
   Janowo 35
   18-500 Kolno
  • 86 262 32 42