Nasze majowe święta - w barwach biało-czerwonych

Piątek 24.11.2017

50-lecie SP w Janowie

Krótka relacja z uroczystości 50-lecia SP w Janowie.

https://youtu.be/EppnV1ZHcBA

 

 

   

  Aktualności

  • 16.11.2017 r. w  Światowy Dzień Rzucania Palenia – włączając się we  współpracę z Sanepidem w Kolnie –          Samorząd Uczniowski zorganizował spotkanie profilaktyczne. 

   Hasło przewodnie tegorocznej akcji ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia brzmi: „Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”. Tematyka ta wpisuje się w realizację działań z naszego Programu wychowawczo – profilaktycznego. Z tego też względu podejmujemy działania edukacyjno – informacyjne. Reprezentantki SU z kl. VII przygotowały wiadomości na temat nt. skutków zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych palenia tytoniu, e - papierosów oraz najistotniejszych regulacji prawnych związanych z wejściem w życie nowej dyrektywy tytoniowej Unii Europejskiej. Słuchacze dowiedzieli się też, czym jest bierne palenie.

  • 10.11.2017

   „Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej.”

    (Kardynał Stefan Wyszyński)

   Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęliśmy 10 listopada. Swoją obecnością zaszczycili nas goście: ks. Proboszcz NSJ w Łosewie - dr Dariusz Wizner, wójt gminy Kolno – p. Józef Bogdan Wiśniewski, radny gminy  Alfred Samul, dyrektor ZOPO p. Stanisław Szymańczyk, dyrektor ZST w Kolnie – p. Eugeniusz Gromadzki, p. Aleksandra Szyc – Kaczyńska – redaktor naczelna „Gazety Gminnej oraz rodzice uczniów.

  • W piątkowy wieczór - 3.11.2017 r. czternaścioro uczniów z klas IV – VII chętnie spotkało się w szkole na zorganizowanym po raz pierwszy przez Samorząd Uczniowski wieczorze z książką. Gościliśmy panią dyrektor, panią Mariannę Cempę i panią Hannę Malinowską – babcie naszych uczennic, które chętnie włączyły się w akcję głośnego czytania oraz panią Teresę Zuzgę.

   Spotkanie prowadziła opiekun SU - p. Aneta Roman.  Rozpoczęliśmy od krótkiego wstępu na temat przygotowanych utworów  zawartych  w zbiorze  „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”, napisanych przez współczesnych autorów polskich, podejmujących w swych publikacjach literackich  istotne zagadnienia.  Jeden z obecnych uczniów zaprezentował wiersz „Czym jest czytanie” autorstwa opiekunki SU. Następnie zaproszone babcie uczennic naszej szkoły przeczytały „Niebieską kredkę” Katarzyny Ryrych – opowiadanie o uczciwości,  po czym podjęto dyskusję poruszającą problematykę utworu. Słuchacze rozmawiali o wrażeniach po przeczytanym utworze,  oceniono różne postawy bohaterów – Ilony, Julki, Pawła. Zwrócilismy uwagę na ważne słowa: „Jeżeli raz ulegniesz, możesz nie mieć szansy, aby się wycofać.”  Po tej części nastąpiła przerwa na pizzę, dostarczona przez jedną z zawsze pomocnych pań  reprezentujących  Radę Rodziców. Następnie czwartoklasistki zapoznały zebranych z pouczającym opowiadaniem „Szkoła programowania” Wojciecha Cesarza – o sile przyjaźni. Następnie   rozmawialiśmy o ukazanych perypetiach postaci, ich zac

  • KOMUNIKAT

   Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

   praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

   Już 2 lutego i 21 marca 2018 r. mijają najbliższe terminy składania wniosków z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia ", "Partnerstwa strategiczne" z sektora Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe.

  • „Nauka to pokarm dla rozumu.”

   (Lew Tołstoj)

   16 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Tradycyjnie  w ramach tego święta pierwszoklasiści zostali włączeni do grona uczniów poprzez złożenie uroczystego ślubowania oraz symbolicznego pasowania na ucznia przez Panią Dyrektor Bożenę Dudę.

   Pierwszą część stanowił występ uczniów klasy I, elegancko prezentujących się, którzy przygotowali swój program pod kierunkiem wychowawczyni – p. Bożeny Wilińskiej. Na widowni nie mogło zabraknąć ich rodziców. Dzieci wzorowo zaprezentowały się jako mali aktorzy, a także bezbłędnie odpowiedziały  na wszystkie  pytania starszych uczennic z SU i Pani Dyrektor.                                  Po pasowaniu najmłodsi uczniowie przyjęli życzenia samych sukcesów w nauce, do których przyłączył się też obecny na akademii Dyrektor ZOPO – p. Stanisław Szymańczyk.

  •  "Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie."  (Mikołaj Gogol)

       29 września nasza szkoła wzięła udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, który został ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. Anety Roman zorganizował dwa spotkania: dzieciom  klas I – III oraz uczniom klas IV – VII w celu propagowania czytelnictwa oraz ukazywania roli czytania, włączając się tym samym      w kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”.

  •                                „Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka                                                                                             przeszłości i zwiastunka przyszłości.”   (Tytus Liwiusz)                                                                                                                                           

               1 października przedstawiciele naszej społeczności szkolnej, wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystych obchodach kolejnej rocznicy rozwiązania 110 Zapasowego Pułku Ułanów w Janowie – 28 września 1939 r. Uroczystości odbywały się, jak co roku – od 6 lat, przy powstałym w 2011 r. pomniku upamiętniającym dowódców oddziałów  partyzanckich, uformowanych po rozwiązaniu pułku – „Hubala”, „Łupaszki” i rotmistrza Witolda Bilińskiego.

  •             17 września br. - w 78. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - przedstawiciele  naszej społeczności szkolnej - rodzice, uczniowie, dyrektor szkoły p. Bożena Duda, nauczyciele - p. Aneta Roman i p. Ewa Chodnicka - wzięli udział w I rowerowej grze terenowej        na trasie Janowo - Niksowizna - Łosewo - Janowo. Przedsięwzięcie zorganizowali: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”, Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem, Centrum Kultury Gminy Kolno, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie.

  • "Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić." (Menander)

     4 września rozpoczęliśmy nowy  rok szkolny 2017/2018 - rok wielu zmian w polskiej oświacie. Zanim spotkaliśmy się na uroczystym apelu, społeczność naszej placówki wzięła udział we mszy św. pod przewodnictwem Ks. Proboszcza doktora Dariusza Wiznera w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego Łosewie. Kapłan w kazaniu  nawiązał do idei właściwego wychowywania do wartości młodych pokoleń, co doskonale wpisuje się w kierunki tegorocznej polityki oświatowej państwa. Podkreślał znaczenie nauki, systematycznej pracy w życiu każdego człowieka.

  • Nic nie trwa wiecznie, nawet rok szkolny…

     23 czerwca nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego. Gościliśmy Księdza Proboszcza doktora Dariusza Wiznera oraz Rodziców naszych uczniów. Najodważniejsi uczniowie klas IV – VI pod kierunkiem p. Anety Roman przygotowali humorystyczny montaż słowno – muzyczny pod tytułem „Na wakacje”. Tegoroczne zakończenie było niezwykłe, gdyż po raz pierwszy od wielu lat nie musieliśmy żegnać żadnej z klas. Obecni szóstoklasiści w następnym roku będą kontynuowali naukę w siódmej klasie zreformowanej – już ośmioklasowej szkole podstawowej.

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie
   Janowo 35
   18-500 Kolno
  • 86 262 32 42