• Wieczór patriotyczny w naszej szkole

  Wieczór patriotyczny w naszej szkole

  23 listopada 2018 r. o godz. 1900 w naszej szkole odbyła się patriotyczna wieczernica z okazji obchodów 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Na spotkanie przybyli zaproszenie goście, m.in. proboszcz Parafii w Łosewie ks. Gabriel Jastrzębski, Radni Gminy Kolno: p. Jerzy Samul i p. Jerzy Kołdys,  dyr. ZOPO w Kolnie p. Stanisław Szymańczyk, dyr. GBP w Czerwonem p. Teresa Alina Skrodzka, dyr. Centrum Kultury Gminy Kolno  p. Marcin Sekściński, opiekunowie Grupy Il Canto Państwo Anna i Paweł Podeszwikowie, sołtysi:  p. Alfred Samul i p. Stanisław Banach, rodzice, dziadkowie, nauczyciele, uczniowie oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

        Podczas tego wyjątkowego wieczoru w blaskach świec wysłuchaliśmy koncertu grupy Il Canto, która pięknie zaprezentowała pieśni patriotyczne. Muzyczny repertuar przeplatany był recytacją wierszy o naszej Ojczyźnie w wykonaniu zwycięzców i wyróżnionych uczniów Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Poeci o ojczyźnie”. Uczestnicy  w ciepłej i uroczystej atmosferze włączyli się do wspólnego śpiewu znanych i lubianych piosenek m.in. „Pierwsza brygada” i   „Sokoły”. Po spotkaniu uczniowie z SU przeprowadzili sondaż wśród gości na temat „Współczesnych postaw patriotycznych”. Zadanie to jest elementem realizowanego przez naszą placówkę ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Szkoła Młodych Patriotów. Dopełnieniem tego wieczoru był wspólny słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców i Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Janowa.

        Był to wzruszający, pełen zadumy, ale i radości występ naszych uczniów dla uczczenia wyjątkowego jubileuszu naszej ojczyzny, który na długo pozostanie  w sercach i pamięci uczestników.

 • 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

  Dnia 9 listopada 2018 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w której wzięli udział: proboszcz parafii w Łosewie, uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

  Uroczystość rozpoczęła okolicznościowym przemówieniem Pani Dyrektor Bożena Duda. Punktualnie o 11:11 cała społeczność szkolna wspólnie odśpiewała hymn Polski, włączając się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Rekord dla Niepodległej”. Była to bardzo podniosła chwila. Nawet najmłodsi uczniowie wyrażali radość poprzez prezentowanie własnoręcznie wykonanych chorągiewek, symbolizujących nasze barwy narodowe.

  Następnie rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klas V-VIII pod kierunkiem nauczycielki historii – p. Barbary Wądołowskiej. Montaż słowno-muzyczny rozpoczął się od inscenizacji symbolicznie ilustrującej utratę niepodległości przez Polskę.  Piątoklasistka odgrywająca rolę Rzeczypospolitej została pozbawiona korony, w miejsce której przedstawiciele zaborczych państw nałożyli jej koronę cierniową i skrępowali łańcuchem, co oznaczało niewolę.  Władcy Rosji, Prusów i Austrii mapę Polski rozdarli na trzy części, dzieląc między sobą naszą ojczystą ziemię – w tryumfie unosząc ręce do góry. Widowisko  przeplatane było recytacją patriotycznych wierszy i śpiewem pieśni. Prowadzący przedstawili czasy, kiedy Polska utraciła niepodległość i na 123 lata zniknęła z mapy Europy i świata. Opowiadali o walce z zaborcami, patriotyzmie naszych przodków, o żołnierzach, którzy ginęli na polu bitwy o wolny kraj podczas I wojny światowej, o podzieleniu „braci” przez zaborców i zmuszeniu ich do walki przeciw sobie, a także o chwili, kiedy nasze państwo odzyskało wolność. Na scenie pojawiła się także postać Józefa Piłsudskiego, doskonale odegrana przez ucznia klasy VI, wygłaszającego fragmenty przemówień Naczelnika odradzającego się państwa. Tło uroczystości stanowiła piękna dekoracja oraz muzyka . Apel był bardzo wzruszający.

  Po zakończeniu uroczystości cała społeczność szkolna śpiewała wspólnie pieśni patriotyczne, włączając się tym samym w Narodowe Śpiewanie pieśni przygotowanych przez nauczycielkę muzyki p. Ewę Kiełczewską. Tegoroczne patriotyczne śpiewanie jest objęte Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej polskiej Andrzeja Dudy.

  W dniu 11 listopada przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli wraz z panią dyrektor uczestniczyli w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Czerwonem,  gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicz pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego.

   

   

 • OGŁOSZENIE

  W dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 1100 odbędzie się uroczysty apel upamiętniający 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

  Jednocześnie informuję, że dzień 12 listopada 2018 r. (poniedziałek)                   jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

                                                                                                            Dyrektor szkoły

 • Śladami historii i cywilizacji – wycieczka do Twierdzy Osowiec i Grajewa

  Śladami historii i cywilizacji – wycieczka do Twierdzy Osowiec i Grajewa

  22 października br. szkolnego odbyła się wycieczka edukacyjna do CarskiejTwierdzy Osowiec                  i Centrum Tradycji Mleczarstwa w Grajewie.  Pod opieką Pani dyrektor, nauczycieli - wspólnie z ks. proboszczem z parafii Łosewo i grupą rodziców - uczestnicy zwiedzili  forty obronne z czasów             I wojny światowej, które stanowiły umocnienia zachodnich granic Imperium Rosyjskiego. 

  O historii budowy  twierdzy i wykorzystaniu jej w celach obronnych w bardzo ekspresyjny sposób opowiadał przewodnik Pan Mirosław Worona. Te ogromne mury świetnie zakamuflowane na Biebrzańskich Bagnach w latach 1914-1915 przetrwały trzy szturmy zbrojne ze strony Prus i doskonale spełniły swą rolę obronną. Podczas barwnych opowieści przewodnika dowiedzieliśmy się, że oglądane schrony i tunele wojskowe kryją w sobie wiele legend. Twierdza ma też swoje duchy, w tym Czarną Damę, której szpony widzieliśmy na własne oczy. Niektóre  ciemne i zawilgocone labirynty pokonywaliśmy z duszą na ramieniu.  Na szczęście wszyscy opuściliśmy forty bogatsi o ciekawe opowieści    z przeszłości naszego regionu.

  Następnie  udaliśmy się do Grajewa do Centrum Tradycji Mleczarstwa, gdzie przeżyliśmy skok cywilizacyjny. Po zwiedzeniu starych, historycznych murów obronnych trafiliśmy do nowoczesnego, multimedialnego obiektu muzealnego. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek  o mleku, jego roli  w historii i współczesnym świecie. Wszystko to odbywało się z wykorzystaniem interaktywnych zadań i aplikacji. Świetną zabawą okazały się warsztaty edukacyjne, podczas których uczniowie malowali w mleku  z wykorzystaniem barwników. Powstawały różnobarwne, ciekawe i niepowtarzalne kompozycje. Jak się dowiedzieliśmy, muzeum jest miejscem promocji zdrowego stylu życia i edukacji w zakresie racjonalnego żywienia.

  Zadowoleni, wyposażeni w nowe doświadczenia i wiedzę historyczną dotyczącą naszego regionu wróciliśmy do szkoły.

 • Święto KEN

  Święto KEN

  Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić.        (Menander)

   12 października odbyły się dwie uroczystości: pasowanie najmłodszych na uczniów naszej szkoły oraz akademia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. Brali w nich udział zaproszeni goście: Proboszcz parafii w Łosewie ks. Gabriel Jastrzębski, dyrektor ZOPO p. Stanisław Szymańczyk, rodzice pierwszoklasistów oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

  Najpierw najmłodsi pokazali swoje umiejętności  w montażu słowno – muzycznym przygotowanym pod czujnym okiem wychowawczyni – p. Małgorzaty Grabowskiej. Po wzorowym zaprezentowaniu się czternaścioro pierwszoklasistów przeszło symboliczne  pasowanie z rąk pani dyrektor i zostali oficjalnie włączeni do grona społeczności szkolnej. Złożyli tez uroczyste ślubowanie. Pani dyrektor Bożena Duda podkreśliła w swoim przemówieniu, że najcenniejszym darem jest nauka, uświadomiła też pierwszakom, że mają prawa, ale też obowiązki ucznia. Następnie starsi uczniowie pod opieką opiekuna Samorządu Uczniowskiego – p. Beaty Górskiej przedstawili humorystyczne scenki, mające na celu rozbawienie pracowników szkoły z okazji ich święta. Odważne ósmoklasistki wcieliły się w rolę nauczycielek, prowadząc lekcje. Następnie dyrektor szkoły złożyła życzenia sukcesów i zadowolenia z pracy swoim pracownikom oraz wręczyła nagrody wyróżnionym nauczycielom i pracownikom obsługi. Do życzeń dołączyła się przewodnicząca Rady Rodziców, p. Ewa Kordal oraz dyrektor ZOPO.

  Atmosfera tego dnia była wyjątkowa i serdeczna.

 • Ku czci małej Ojczyzny – 79 rocznica rozwiązania 110 Zapasowego Pułku Ułanów

  7 października 2018 r. reprezentacja naszej społeczności szkolnej z Panią Dyrektor na czele – brała udział w uroczystości lokalnej w Janowie, poświęconej wydarzeniom z przeszłości naszego kraju i małej ojczyzny – z czasów kampanii wrześniowej.  Upamiętnialiśmy 110 Zapasowy Pułk Ułanów - oddział kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej i jego dowódców.

  28 września minęła 79 rocznica rozwiązania pułku. Zdarzenie to miało miejsce w Janowie podczas kampanii wrześniowej. Przyczyną była prawdopodobnie wiadomość o kapitulacji Warszawy i Modlina. Po mszy św. celebrowanej przez Proboszcza ks. Gabriela Jastrzębskiego nastąpiło powitanie i przemówienia uczestniczących gości, m.in. posła na sejm RP – p. Antoniego Kołakowskiego, wójta gminy Kolno – p. Józefa Wiśniewskiego. Następnie złożono kwiaty, zapalono znicze przy symbolicznym pomniku, po czym uczniowie naszej placówki przedstawili przygotowaną część artystyczną, w tym deklamowali wiersze poświęcone Hubalowi, śpiewali pieśni upamiętniające ułanów  i na cześć ojczyzny. Wśród wielu zacnych gości obecna była  89 – letnia córka Henryka Dąbrowskiego – „Łupaszki” – p. Halina Harmułowicz.

  To lokalne święto obchodziliśmy tego roku w szczególny sposób, bowiem Rok 2018 ogłoszony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jako Rok dla Niepodległej. Stulecie odzyskania niepodległości to sprawa bliska wszystkim rodakom. Ten niezwykły jubileusz stanowi tło do wspominania dziejów naszej małej Ojczyzny, jaką jest gmina Kolno, do przypominania lokalnej historii i jej bohaterów, którzy nie poddawali się, walcząc do ostatniej kropli krwi. Dzięki takim lekcjom patriotyzmu pamiętamy o tych, dzięki którym żyjemy dziś  w wolnym kraju.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić.

   

  Bieżący rok szkolny rozpoczęliśmy 3 września, tradycyjnie już mszą świętą w intencji naszej społeczności. Celebrował ją nowy proboszcz Parafii NSJ w Łosewie – ks. Gabriel Jastrzębski.

  Uroczystość rozpoczęła p. dyrektor; po odśpiewaniu hymnu powitała gości i cała społeczność szkolną, a szczególnie najmłodsze dzieci z oddziału przedszkolnego, które po raz pierwszy przekroczyły próg naszej szkoły. Podczas akademii inaugurującej rok szkolny nie mogło zabraknąć części artystycznej nawiązującej do kolejnej rocznicy września 1939 r. – początku II wojny światowej, od której minęło już 79 lat. Uczniowie pod kierunkiem p. Marka Szymańskiego przygotowali montaż słowno - muzyczny tematycznie nawiązujący do II wojny, jak też do zakończenia wakacji i tym samym  - rozpoczęcia nauki. Krzewienie postaw patriotycznych to szczególne zadania w Roku dla Niepodległej,              w którym mija 100 rocznica odzyskania upragnionej po 123 latach suwerenności naszej Ojczyzny, co podkreśliła Pani dyrektor szkoły Bożena Duda.

  W tym roku pracować będziemy w liczniejszym gronie z uwagi na klasę ósmą. Kadra pedagogiczna rozszerzyła się        o nauczycieli ze szkół Gminy Kolno.  Dyrektor przedstawiła zmiany w radzie pedagogicznej, przydział wychowawstwa i klas. Podkreśliła rolę rodziców w procesie nauczania oraz systematyczność i sumienność  w nauce.

  Apel zakończyliśmy życzeniami pozytywnych wyników w nauce uczniom, satysfakcji z wykonywanej pracy nauczycielom oraz zadowolenia z postępów dzieci rodzicom, następnie uczniowie udali się do klas na spotkania            z wychowawcami.

   

 • OGŁOSZENIE

  Dyrektor Szkoły Podstawowej

                           im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie                informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
  odbędzie się w dniu 03.09.2018r. o godzinie 930

  Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców.

  Dowóz uczniów w dniu 03.09.2018 r według harmonogramu z roku poprzedniego.

  03.09.2018 r. o godzinie 830 w Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie  zostanie odprawiona msza święta w intencji nowego roku szkolnego.

  (Bardzo prosimy rodziców z Janowa i Kolonii Kątów o dowiezienie dzieci do kościoła)

                                                                                              Dyrektor szkoły

 • Żegnaj szkoło, witajcie wakacje !

  Żegnaj szkoło, witajcie wakacje !

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęliśmy udziałem społeczności szkolnej i rodziców we mszy świętej dziękczynnej za miniony rok i o szczęśliwe wakacje - pod przewodnictwem ks. proboszcza w Łosewie dra Dariusza Wiznera. Uduchowieni po nabożeństwie udaliśmy się do szkoły na uroczysty apel. Dyrektor - p. Bożena Duda powitała przybyłych gości i złożyła podziękowania: nauczycielom i pracownikom obsługi, rodzicom za zaangażowanie w wypełnianiu swoich zadań w procesie edukacji i wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju uczniów. Następnie uczniowie klas młodszych pod bacznym okiem p. Małgorzaty Grabowskiej zaprezentowali przygotowaną część artystyczną. Młodzi artyści, doskonale wcielając się w wyznaczone role - szkolnego Globusa i Żaczka,  w humorystyczny sposób prowadzili spór m.in. o  zasadność wakacji, przedstawiając swoje racje. Salomonowe rozstrzygnięcie trudnej sytuacji znalazło Słońce- godząc obie strony: „Po co gniewy, po co kłótnie? Po co smutki, żale? Czasu na naukę, czasuna wakacje, starczy doskonale!”

  Tak od wygląda kalendarz szkolny- jest czas na naukę i okres odpoczynku i ku radości wszystkich nadszedł ten najbardziej utęskniony okres wakacji.  Po inscenizacji nastąpił moment- wyróżnienia na forum szkoły uczniów, którzy zapracowali na miano wzorowych i bardzo dobrych wychowanków. Z rak Pani dyrektor uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe a także upominki ufundowane przez Radę Rodziców, które przekazała przewodnicząca p. Ewa Kordal. Wręczono także wyróżnienia za osiągniecia  w konkursie literackim krzewiącym idee Patrona naszej szkoły- Kardynała Stefana Wyszyńskiego  oraz nagrody i wyróżnienia w gminnych konkursach:  z okazji 100- lecia Odzyskania Niepodległości i „W sieci”. Ponadto uczniowie otrzymali dyplomy za różne aktywności, m.in. za pracę w Samorządzie Uczniowskim, za wzorowe czytelnictwo i frekwencję oraz wzorową postawę i reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.

  Na zakończenie odczytane zostały życzenia: bezpiecznych i radosnych wakacji przesłane od Wójta Gminy Kolno i Pani dyrektor.                                                                                                                                                                                 

  Ostatnim elementem były  spotkania z wychowawcami i rozdanie świadectw.

 • Przygoda z historią - wycieczka do Gierłoży i Giżycka

  19 czerwca - w ostatnim tygodniu bieżącego  roku szkolnego  i w wyjątkowym roku jubileuszu odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości – społeczność naszej szkoły wybrała się na wycieczkę na Mazury, by poprzez przeżywanie przygód poznać tajniki przeszłości. W wyjeździe wzięło udział 37 uczniów z klas I – VII pod opieką nauczycieli: p. Małgorzaty Grabowskiej, p. Grażyny Gardockiej i p. Marka Szymańskiego oraz organizatora p. Anety  Roman. Wsparcia w trosce  nad uczestnikami udzieliły dwie panie z Rady Rodziców.

  Pierwszym miejscem, do którego udaliśmy się była Mazurolandia. Tutaj przewodnicy podzielili uczniów na dwie grupy – dzieci z klas I- III oraz młodzież z klas IV-VII. W tym Mazurskim Parku Atrakcji każda z grup realizowała program  dostosowany do swego wieku. W tym niezwykłym miejscu historia wcale nie jest nudna, można było dotknąć jej tajników na żywo. Młodsi poznali między innymi tajemnice i historię Krzyżaków, podczas której mogli przeobrazić się w rycerza lub damę dworu, nauczyć się strzelać z łuku  oraz odbyć emocjonującą walkę na miecze, a także mieli okazję spędzić czas w Parku Zabaw, gdzie odbyli przejażdżkę kolejką. Wszyscy zwiedzili Park Miniatur, poligon, grodzisko. Starsi udali się pojazdem militarnym do Wilczego Szańca, gdzie zgłębiali tajemnice pobytu przywódcy III Rzeszy – Adolfa Hitlera na tych terenach podczas II wojny światowej. Zwiedzili jego główną kwaterę polową, zobaczyli repliki broni z tego okresu, makietę zamachu na niemieckiego dyktatora. Dodatkowym i jednocześnie najbardziej emocjonującym punktem wyprawy była niezwykła przejażdżka pojazdem bojowym typu SKOT.

  Następnie udaliśmy się w drogę powrotną, zajeżdżając do Zamku Giżyckiego – obecnie Hotel St. Bruno. Przewodnik w niezwykle interesujący sposób opowiadał o historycznym  zamku krzyżackim z XIV wieku,  który został odrestaurowany. Pierwotnie budowla służyła Krzyżakom jako twierdza obronna, jednak po latach przemieniła się w myśliwską renesansową rezydencję dla polskich książąt, aby w końcu w drugiej połowie XIX wieku stać się siedzibą dowódców słynnej Twierdzy Boyen. To wyjątkowe miejsce, w którym historia współgra z nowoczesnością. Naszą uwagę przykuł znajdujący się obok zamku most obrotowy nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku    z 2. połowy XIX wieku, stanowiący interesujący zabytek techniki i ze względu na typ konstrukcji jest unikatowy w skali kraju i jeden z kilku mostów tego typu w Europie.

  Wyjazd należy do bardzo udanych, wszyscy uczestnicy są zadowoleni, gdyż poznając tajniki historii na żywo, mogli przeżyć emocjonujące przygody, a chętniej  przyswaja się wiedzę w formie zabawy.

 • Bezpieczeństwo dzieci na wsi

  Bezpieczeństwo dzieci na wsi
  12.06.2018

  Zagrożenia związane z bezpieczeństwem dzieci w gospodarstwie rolnym są ważnym zadaniem w naszym Programie- profilaktyczno- wychowawczym. Pracę w gospodarstwach rolnych tradycyjnie często wykonuje cała rodzina. Pozytywne jest to, ze angażuje się młode pokolenie do nauki poprzez pracę. Organizując jednak pracę w gospodarstwie należy bezwzględnie pamiętać, by powierzone dzieciom czynności nie stwarzały zagrożeń dla ich zdrowia i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W ramach profilaktycznych od kilku lat współpracujemy z Państwową Inspekcją Pracy       w Białymstoku, Oddziałem w Suwałkach.                                 

  6 czerwca b. r. szk. Odbyło się rozstrzygniecie szkolnego konkursu pod hasłem „Co zagraża dzieciom na wsi ?”  organizowanego przez PIP. Konkurs poprzedziła wizyta pracownika PIP- p. Grażyny Ostrowskiej, która przedstawiła uczniom i nauczycielom pogadankę z prezentacją multimedialną, jakie niebezpieczeństwa zagrażają dzieciom podczas zabawy w niedozwolonych miejscach i gdy pomagają rodzicom w gospodarstwie rolnym. W sposób bardzo sugestywny z wieloma przykładami niestety nieszczęśliwych wypadków mogliśmy zobaczyć m.in. niebezpieczne miejsca                    w gospodarstwie, zagrożenia związane z maszynami i narzędziami rolniczymi, ostrzeżenia przed zwierzętami, zagrożenia chemiczne oraz katalog: „Jakich prac nie wolno wykonywać dzieciom do lat 16”.

  W konkursie uczniowie na podstawie posiadanej wiedzy i własnego doświadczenia mieli wykonać prace plastyczne, obrazujące zagrożenia związane z wykonywaniem przez dzieci prac w gospodarstwie rolnym.

  Zaangażowanie w konkursie było bardzo duże. Wykonano 50 bardzo ciekawych prac.                                 

  Zgodnie z założeniami konkursu Komisja wyłoniła trzech laureatów:

  w kategorii klas I-III – ucz. Dominika Matuszczak

  w kategorii klas IV-V- ucz. Maja Serafin

  w kategorii klas VI-VII – ucz. Martyna Niedziołka

  Zwycięzcy z rąk Pani Grażyny Ostrowskiej otrzymali atrakcyjne nagrody, a pozostali uczestnicy konkursu upominki ufundowane przez PIP OIP w Suwałkach.

   

 • OGŁOSZENIE

   

   

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018           

  w dniu 22 czerwca 2018 roku o godz. 9.30

  O godz. 8.30 msza święta na zakończenie roku szkolnego w Kościele w Łosewie.

  Uczniowie z miejscowości Gietki - Niksowizna – Łosewo zostaną dowiezieni autobusem szklonym.

  O dowiezienie uczniów z miejscowości Janowo i Kolnie Kąty prosimy rodziców.

  Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów.

   

                                                                                  Dyrektor szkoły

 • Święto Patrona i Rodziny

  Święto Patrona i Rodziny

  29 maja br. był wyjątkowym dniem dla całej społeczności szkolnej. W obecności wielu zacnych gości, m. in. Jego Ekscelencji biskupa Tadeusza Bronakowskiego, Ks. dra Zbigniewa Pyskło – przewodniczącego Nauczania i Wychowania Kościelnego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, ks. Proboszcza parafii w Łosewie - dra Dariusza Wiznera, Wójta Gminy Kolno – P. Józefa Bogdana Wiśniewskiego, radnych, dyrektorów i pracowników instytucji kultury, sołtysów, przedstawicieli szkół gminnych - obchodziliśmy uroczystość Dnia Patrona i Rodziny pod hasłem „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce”, rozpoczętą mszą św. celebrowaną przez wymienionych księży.

   W dniu 37. rocznicy śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego minęła też dekada od nadania sztandaru naszej szkole – symbolu tradycji szkoły, co podkreślała Pani Dyrektor Bożena Duda w swoim przemówieniu: „Nasza placówka przed 11 laty wolą społeczności szkolnej przyjęła wzorzec do naśladowania wielkiego Polaka - Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 10 lat temu - 28 maja 2018 roku otrzymaliśmy sztandar, który jest symbolem historii i tradycji szkoły. Sztandar towarzyszy nam w ważnych wydarzeniach i uroczystościach (…) Słowa widniejące na sztandarze: „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem” wyznaczają kierunek naszych działań dydaktyczno – wychowawczych (…).”  Z tej okazji wykład na temat nauczania wychowania narodowego           i patriotycznego wygłosił ks. dr Zbigniew Pyskło.

   Po prelekcji nastąpiło rozstrzygnięcie IV edycji Gminnego Konkursu Poetyckiego pod nazwą „Kardynał Stefan Wyszyński – wielki patriota”, organizowanego przez naszą szkołę pod honorowym patronatem Wójta Gminy Kolno. Organizacją konkursu zajmowała się również p. Aneta Roman. Wzięli w nim udział gimnazjaliści z Zabiela i Lachowa oraz młodzież z 3 szkół podstawowych, w tym naszej. Komisja wyłoniła laureatów i wyróżniła następujące osoby:

  - w kategorii szkół podstawowych:

  I miejsce – Amelia Andrzejczyk kl. VII – SP im. Kard. S. Wyszyńskiego w Janowie (opiekun p. Aneta Roman)

  II miejsce – Natalia Papież kl. VI - SP im. Kard. S. Wyszyńskiego w Janowie,

  III miejsce – Anna Agnieszka Markowska kl. VII – SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie (opiekun p. Beata Szewczyk),

  wyróżnienie: Maja Serafin kl. IV - SP im. Kard. S. Wyszyńskiego w Janowie;

  - w kategorii gimnazjum:

  I miejsce – Julia Rakowska kl. III a – Gimnazjum w Zabielu (p. Aneta Tarka),

  II miejsce – Weronika Bednarska kl. III b - Gimnazjum w Zabielu,

  III miejsce – Izabela Filipkowska kl. III – Gimnazjum w Lachowie (p. Małgorzata Korwek),

  wyróżnienie – Wiktoria Skrodzka  kl. III b - Gimnazjum w Zabielu.

  Podziękowania uczestnikom, nagrodzonym oraz przygotowującym nauczycielom wyrazili: pani dyrektor oraz p. wójt, wręczając nagrody ufundowane przez Gminę Kolno  ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r., zachęcając do udziału w kolejnych edycjach konkursu oraz do pogłębiania wiedzy o autorytecie moralnym, jakim jest nasz Patron. Tym samym włączyliśmy się       w obchody jubileuszowego Roku dla Niepodległej. Każda edycja konkursu nawiązuje do ważnych rocznic, ale zawsze ma na celu krzewienie ideei Patrona, pochylenie się nad Jego osobą.

   Następnie zaprezentowano część artystyczną poświęconą patronowi, z gościnnym towarzyszeniem zespołu "Il canto" z udziałem uczniów z sąsiedniej  szkoły w Kątach -  pod kierownictwem Państwa Anny i Pawła Podeszwików. Inscenizajcę przygotowała p. Agnieszka Korzep. Nie zabrakło uroczystego przemówienia biskupa oraz wójta, podziękowań uwzględniających wyróżniającą pracę szkoły. Kolejną część uroczystości stanowił montaż słowno – muzyczny poświęcony Rodzicom z okazji ich świąt. Maluchy pięknie zaprezentowały swoich rodziców w wierszach, piosenkach, tańcach. Wręczyły własnoręcznie wykonane laurki swoim najbliższym. Do występu uczniów przygotowały panie z edukacji wczesnoszkolnej.

   Obchody zbliżającego się Dnia Dziecka miały miejsce podczas pikniku rodzinnego na placu szkoły. Tę część prowadził profesjonalny animator - p. Adam Brylewski z „Zielonej Szkoły” z Białegostoku. Pełno było zabaw, harców na dmuchanych zabawkach, konkursów. Zadbano także o poczęstunek. Innymi atrakcjami był pokaz Kolneńskiej Grupy Pierwszej Pomocy oraz spotkanie z policjantami z KPP w Kolnie. Przypominając o 100-leciu odzyskania suwerenności przez naszą Ojczyznę, grupa artystyczna "Rekonstructo" zaprezentowała pokaz historyczny                            „Ku niepodległej”. Spotkanie z nimi stanowiło wesołą lekcję historii, upamiętniającą dążenia niepodległościowe, stroje z epoki, rolę i legendę marszłka Józefa Piłsudskiego oraz legionów, a także szerzyło kulturę i sztukę patriotyczną.

  Dzień przebiegał w wyjątkowo podniosłej atmosferze. Kończąc część oficjalną, p. dyrektor wyraziła podziękowania osobom wspierającym naszą szkołę, m. in. p. wójtowi, radnym  i sołtysom.

 • ZAPROSZENIE

  ZAPROSZENIE

  29 maja br. w naszej szkole odbędzie się Dzień Patrona i Rodziny

  W programie:

  •  godz. 9. 00 – msza św. w kościele p. w. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie

              w intencji beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Patrona naszej szkoły,

  •  godz. 10.00 – wykład ks. dra Zbigniewa Jacka Pyskło nt. „Wychowania narodowego i patriotycznego w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia”,
  • ogłoszenie wyników IV Gminnego Konkursu Poetyckiego pod hasłem „Kardynał Stefan Wyszyński – wielki patriota"
  • montaż słowno- muzyczny poświęcony postaci naszego Patrona z udziałem grupy „Il Canto”
  • występ artystyczny dzieci z klas młodszych dedykowany Rodzicom,
  • ok. godz. 11.00 - Piknik rodzinny na placu szkolnym:
  •  praktyczne udzielanie pierwszej pomocy prowadzone przez członków  Kolneńskiej Grupy Pierwszej Pomocy,
  • prezentacja sprzętu policyjnego przygotowana przez KPP w Kolnie,
  • Inscenizacja historyczna „Ku niepodległej”
  • konkursy dla dzieci i rodziców prowadzone przez profesjonalnych animatorów z grupy „Zielona szkoła”,
  • radosne harce na dmuchanych zabawkach, wspólny poczęstunek (kiełbaska z grilla i coś słodkiego).

   

  Do udziału serdecznie zapraszamy uczniów z rodzicami oraz rodzeństwem nieuczęszczającym jeszcze do szkoły.

                                                                                                                     

   

                                                                                                                             Organizatorzy:

                                                                                                                                      Rada Rodziców

                                                                                                                                       Dyrektor szkoły

 • „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych"

  Jako szkoła przystąpiliśmy do ogłoszonego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku i Podlaską Rodzinę Szkół imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej konkursu „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych", który realizowany jest z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

  Poniżej link do naszej prezentacji:

  Prezentacja_do_konkursu_w_Barwach_Bialo-_Czerwonych.pptx

 • Witaj majowa jutrzenko !

  Witaj majowa jutrzenko !

   

            

   

   

   

   

   

   

      Dzień 30 kwietnia przebiegał w naszej szkole bardzo uroczyście. O ważnych państwowych świętach przypominała już sama dekoracja – począwszy od otoczenia szkoły – banneru przypominającego o jubileuszu 100 lecia odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę – po każde niemalże miejsce w szkole (korytarze, okna zdobione bogato przez prace naszych uczniów) i galowe ubrania wszystkich członków naszej społeczności.

              Pod koniec dnia odbył się uroczysty apel przygotowany pod czujnym okiem pani Małgorzaty Korzep. Swoją obecnością zaszczyli nas – dyrektor ZOPO, radni oraz prezydium Rady Rodziców. Uroczystość poświęcona była przede wszystkim zbliżającej się 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja – drugiej na świecie, a pierwszej w Europie. Pani dyrektor szkoły i dyrektor ZOPO w swoich przemówieniach przypomnieli  również o niezwykle ważnym Dniu Flagi i o współczesnym patriotyzmie, nawiązując do jubileuszowego roku stulecia niepodległości. Uczestnicy inscenizacji wspaniale przygotowali  do swych ról w strojach z tamtego okresu, urzekli wszystkich pięknie zaprezentowanym podniosłym polonezem. Przenieśli nas w czasy 1971 roku na Zamek Królewski w Warszawie, gdzie uchwalono ten ważny dla naszego kraju dokument – określany przez twórców jako „ostatnia wola i testament gasnącej Ojczyzny”. Przypomnieli jego treść, wprowadzili atmosferę radości z zatwierdzenia Ustawy Rządowej z dnia 3 maja, która wniosła wiele pozytywnych zmian, m.in. wprowadzenie trójpodziału władzy, zniesienie liberum veto,  konfederacje. Uczniowie podkreślili też sytuację kraju przed uchwaleniem konstytucji oraz losy tej uchwały.

  Ta niezwykła lekcja historii przeplatana była utworami związanymi z konstytucją oraz współczesnymi piosenkami niosącymi przesłanie, by dobrze żyć, by pielęgnować idee patriotyczne i dbać o swój kraj. Akademia wywarła na wszystkich niesamowite wrażenie, wzruszała.

 • Dbajmy o środowisko !

  Dbajmy o środowisko !

    Dnia 23 kwietnia 2018r. o godzinie 11 na sali gimnastycznej naszej szkoły, uczniowie klas IV- V przedstawili inscenizacje nowatorskiej bajki o „Zielonym Kapturku”. Pokaz ekologiczny rozpoczęli narratorzy, którzy zapoznali społeczność szkolną z głównymi celami Dnia Ziemi, jakimi jest dbanie o środowisko.  Następnie przedstawiono spektakl. Wszyscy mieli bardzo realistyczne przebrania, takie jak: strój wilka, Zielonego Kapturka czy wiewióry. Za aktorami była umieszczona kurtyna obrazująca przyrodę: jezioro oraz domek babci i dziadka na ich tle. Montaż słowno- muzyczny nawiązywał do znanej baśni i tez miał charakter edukacyjny. Bohaterowie przypomnieli o sposobie segregacji odpadów. Negowali zanieczyszczenie naszej planety, bardzo realistycznie odegrali swoją rolę.     Następnie dzieci z klas II recytowały wiersze o tematyce ekologicznej. Na zakończenie prowadząca podziękowała za oglądanie spektaklu i wszyscy zaczęli bić brawo, czym wyrazili radość za przygotowanie tak wspaniałego, a zarazem pouczającego widowiska o ważnej- ekologicznej tematyce.

 • OGŁOSZENIE

  Wiosenna przerwa świąteczna trwa od  29 marca do 3 kwietnia 2018 r.

   

  Pełnych ciepła i radości Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka oraz mokrego Dyngusa.

   

                                                          Życzy Dyrektor szkoły   

                                               

 • Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie informuje, że rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2018/2019 trwa w terminie od 15.03.2018 r. do 30.03.2018 r.

  Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego 6 – latków (jako obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego) trwa w terminie od 15.03.2018 r. do 30.03.2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

  Dzieci 5 – letnie, urodzone w roku 2013, mają prawo do objęcia wychowaniem przedszkolnym.

   

  Miejsce zapisów: sekretariat szkoły.

  Wymagane dokumenty: dowód osobisty rodzica, PESEL dziecka

 • Ferie ze szkołą

  Ferie ze szkołą

             

  Od kilku lat nasza szkoła – przy wsparciu organu prowadzącego -  dba o atrakcyjne spędzanie czasu swoich wychowanków  podczas odpoczynku zimowego.

   W tegoroczne ferie pierwszego dnia – 22 stycznia zorganizowaliśmy wycieczkę uczniom klas IV – VII do Pisza i Mikołajek. Pod opieką nauczycieli: p. Anety Roman,                       p. Małgorzaty Korzep i p. Marka Szymańskiego uczestnicy najpierw udali się do Muzeum Ziemi Piskiej, gdzie  podzieleni na dwie grupy w formie ciekawych lekcji (przyrody i historii) poznali historię oraz piękno flory i fauny naszych okolic,  regionu. Zajęcia wzbogacone zostały wystawami: etnograficzną, archeologiczną, historyczną i przyrodniczą. Usłyszeliśmy m.in. o Prusach, Krzyżakach i Mazurzanach na ziemiach Pisza i nie tylko, o powstaniu miasta, jego ciekawych budynkach, odbudowie po zniszczeniach wojen, najstarszych śladach osadnictwa.  

  Kolejnym punktem wycieczki był Hotel Gołębiewski w Mikołajkach, co roku bardzo chętnie odwiedzany przez naszych uczniów z uwagi na jego atrakcje. Pierwszą z nich był tor saneczkowy, który pomimo mroźnej aury – dostarczył wszystkim wielu wrażeń. Następnie spędziliśmy czas  w Parku Wodnym „Tropikana”, korzystając z basenów, saun, jaccuzi, zjeżdżalni, po czym udaliśmy się na obiad w formie bufetu do Restauracji Czerwonej. Bezpieczni i zadowoleni wróciliśmy do domów.

  23 stycznia dzieci z klas I – V pod opieką pań: Beaty Górskiej, Małgorzaty Grabowskiej i Grażyny Gardockiej były w Białymstoku. Głównym celem wycieczki była wizyta na największej w Polsce edukacyjnej wystawie budowli  z klocków Lego. Ekspozycja znajduje się w Galerii Jurowieckiej. Po zabawach uczniowie zjedli posiłek w McDonald’s, po czym udali się w drogę powrotną.

  Oba wyjazdy były atrakcyjne dla uczestników.

strona:

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie
  Janowo 35
  18-500 Kolno
 • 86 262 32 42